Nyheter fra 2007-2008

Høringssvar på reguleringsplan Fjellhamar sentrum vest

Fjellhamar skoles driftsstyre og FAU har i dag sendt inn høringssvar på reguleringsplan for Fjellhamar sentrum vest. I høringssvaret ber man om å utsette utbygging av nye boliger inntil ny skole står klar på Skårerødegården.

Dette begrunnes med at Fjellhamar skole allerede idag har kapasitetsvansker med sine 847 elever. Ytterligere utbygging av boliger på Fjellhamar vil forsterke dette.

Les høringssvar fra Fjellhamar skoles driftsstyre og FAU
Høringssvar reguleringsplan Fjellhamar sentrum vest